Nabywcy IT w przedsiębiorstwach są teraz jeszcze większymi pesymistami niż w maju. Oczekują, że całkowite wydatki na technologie spadną w większej skali, niż wcześniej przewidywano – według IDC COVID-19 Tech Index. Dzieje się tak pomimo stabilizacji wskaźników rynkowych w ciągu ostatniego miesiąca.

Dane są szczególnie słabe dla USA. Przewiduje się znaczny spadek wydatków na komputery, urządzenia peryferyjne, aplikacje i usługi IT związane z projektami. Wyniki pogorszyły się również w Europie.

Analityk komentuje, że faza podnoszenia się gospodarki w drugiej połowie roku będzie nieprzewidywalna. Firmy reagują na niepokój związany z drugą falą infekcji, stąd duża ostrożność. Ponadto weszliśmy w okres, w którym część przedsiębiorstw zbankrutuje albo musi zwalniać pracowników, co będzie miało konsekwencje dla wydatków na IT w II poł. 2020 r.

Firmy w większości krajów słabiej oceniają własne wydatki niż całą gospodarkę. Możliwe, że wynika to z tego, iż w II kwartale skoncentrują się największe cięcia kosztów.

IDC COVID-19 Tech Index opiera się na globalnym badaniu nabywców IT dla przedsiębiorstw i wskaźniku rynkowym, opracowanym na podstawie danych z poszczególnych krajów. Zjechał do poziomu 953 na początku czerwca 2020 r. (1 kwietnia – 987, 1 maja – 964).

 

IDC COVID-19 Tech Index czerwiec 2020

Wynik powyżej 1000 wskazuje na oczekiwany wzrost wydatków na IT w 2020 r., a poniżej 1000 – na spadek.