Największe obroty na rynku IoT w Polsce mają generować rozwiązania do monitoringu floty pojazdów – 379 mln dol. w 2018 r. Kolejne znaczące kategorie IoT to inteligentne sieci energetyczne, produkcja i zarządzanie zasobami produkcyjnymi. Najszybciej powinny rozwijać się inteligentne urządzenia domowe. Roczna stopa wzrostu wyniesie w ich przypadku według prognozy 46 proc. w latach 2014-2018. Bardzo szybko będzie rósł rynek inteligentnych samochodów, cyfrowych ofert sklepowych oraz inteligentnych budynków.

„Transformacja przemysłu, administracji i gospodarstw domowych za sprawą Internetu rzeczy dopiero się zaczyna, ale już teraz stwarza wiele okazji biznesowych” – twierdzi Jarek Smulski, Research Manager w IDC. Zauważa, że firmy działające na tym rynku powinny pamiętać, że niektóre obszary IoT będą rozwijają się bardzo szybko, a inne znacznie wolniej – ze względu na bariery regulacyjne, opór obecnych liderów rynku albo niedoskonałość rozwiązań technicznych. 

IDC definiuje IoT, jako „sieć sieci złożonej z jednoznacznie identyfikowalnych punktów końcowych (rzeczy), które komunikują się bez udziału człowieka z wykorzystaniem łączności IP”.

Według IDC ekosystem IoT obejmuje m.in. moduły i urządzenia, środki łączności, platformy IoT, oprogramowanie analityczne, pamięci masowe, serwery, usługi IT oraz zabezpieczenia. Najważniejszą cechą jest autonomiczna łączność, dlatego w prognozie nie uwzględniono  smartfonów, tabletów i komputerów.