Wydatki na rozwiązania generatywnej sztucznej inteligencji na świecie będą zwiększać się średnio co roku o 73,3 proc., osiągając wartość 143 mld dol. w 2027 roku – prognozuje IDC. Suma ta obejmuje oprogramowanie, powiązany sprzęt infrastrukturalny i IT oraz usługi.

13 razy szybciej niż średnia na rynku IT
Przewidywane tempo wzrostu wydatków na GenAI jest ponad dwukrotnie większe niż ogólnych nakładów na sztuczną inteligencję i prawie 13 razy wyższe wobec światowych wydatków na IT w tym samym okresie.

„Generatywna sztuczna inteligencja to coś więcej niż przelotny trend czy zwykły szum. To technologia transformacyjna o dalekosiężnych implikacjach i wpływie na biznes” – mówi Ritu Jyoti, wiceprezes w IDC.

Jest w stanie przekształcić branże, zmieniając sposób, w jaki pracujemy, bawimy się i wchodzimy w interakcję ze światem” – twierdzi.

IDC spodziewa się, że inwestycje w generatywną sztuczną inteligencję będą w naturalny sposób postępować w ciągu najbliższych kilku lat, w miarę jak organizacje przejdą od eksperymentów do powszechnych wdrożeń w całej swojej działalności biznesowej, z rozszerzeniem wykorzystania generatywnej AI na urządzenia brzegowe.

Co może ograniczyć inwestycje

Z tym że do 2025 r. tempo wydatków będą ograniczać m.in. zmiany w obciążeniu pracą i alokacji zasobów, pewność modeli i umiejętności w zakresie sztucznej inteligencji.

Inne czynniki, które mogą zmniejszyć stopę inwestycji w GenAI, obejmują ceny, obawy o prywatność i bezpieczeństwo oraz możliwość, jak to określono, „kryzysu egzystencjalnego”, który wywoła niechęć konsumentów do AI lub interwencje rządu.

Infrastruktura dla AI na początek pochłonie największe wydatki

Do 2027 r. wydatki na GenAI będą stanowić 28,1 proc. całkowitych wydatków na sztuczną inteligencję wobec z 9 proc. w 2023 r.

Infrastruktura generatywnej sztucznej inteligencji, w tym sprzęt, IaaS i oprogramowanie infrastruktury systemowej (SIS) będzie stanowić największy obszar inwestycji na początkowym etapie.

Jednak bliżej 2027 r. usługi związane z generatywną AI będą stopniowo wyprzedzać infrastrukturę, osiągając pięcioletni średni wzrost co roku (CAGR) o 76,8 proc.

Oprogramowanie GenAI odnotuje najszybszy natomiast wzrost nakładów w latach 2023–2027. Platformy/modele GenAI osiągną CAGR na poziomie aż 96,4 proc., a następnie opracowywanie i wdrażanie aplikacji (AD&D) oraz oprogramowanie użytkowe (82,7 proc.).