Globalne przychody z cyberbezpieczeństwa zwiększą się z 220 mld dol. w 2021 r. do 334 mld dol. w 2026 r. – prognozuje GlobalData. Na taką masę środków przełoży się na pierwszy rzut oka skromny wzrost – przeciętnie 8,7 proc. rocznie.

Coraz większym wydatkom będzie sprzyjał gwałtowny wzrost liczby i zaawansowania cyberataków, pojawienie się dużej liczby połączonych urządzeń i związanych z nimi zagrożeń oraz priorytetowe traktowanie ochrony cyfrowej w organizacjach, jak i przez konsumentów.

Cyberbezpieczeństwo przedsiębiorstw będzie rzecz jasna dominować pod względem zapotrzebowania na rynku (ponad 90 proc. udziału w przychodach w 2021 r.).

Szefów firm powinno najbardziej niepokoić ransomware.

„Cyberbezpieczeństwo powinno być na czele wszystkich strategii transformacji cyfrowej. Brak koncentracji na nim może oznaczać poważne reperkusje w postaci przyspieszonych ataków ransomware” – uważa Madhumita Chaudhary, Practice Head w GlobalData.