Rynek pamięci masowej natywnej dla chmury powiększy się z wartości 13,6 mld dol. w 2022 r. do 38,5 mld dol. w 2027 r. – według MarketsandMarkets. Roczna średnia stopa wzrostu wyniesie 23,1 proc.

Zdaniem analityków konteneryzacja napędza wdrażanie natywnych pamięci masowych w chmurze w różnych organizacjach.

Prognoza przewiduje, że w branży handlu detalicznego i dóbr konsumpcyjnych wydatki powinny iść w górę w najszybszym tempie (blisko 25 proc. co roku do 2027 r.).

Wyjaśniono to tym, iż retail inwestuje w zapewnienie klientom najlepszych doświadczeń online, a jednym z istotnych elementów jest szybkość działania strony internetowej i aplikacji.

Za pomocą natywnych pamięci masowych w chmurze sprzedawcy detaliczni mogą zwiększać i zmniejszać zasoby storage’u zgodnie z potrzebami aplikacji. Pomaga on również w przechowywaniu ogromnej ilości danych klientów.

Co do rozwiązań, to rynek jest podzielony na pamięć obiektową, blokową i masową. Przewiduje się, że wydatki na rozwiązania obiektowej pamięci masowej będą rosły najszybciej (co roku przeciętnie o 23,8 proc.), ponieważ oferują storage dla danych nieustrukturyzowanych, co eliminuje ograniczenia skalowania tradycyjnego przechowywania plików. Natywna obiektowa pamięć masowa w chmurze jest używana do zastosowań takich jak odzyskiwanie danych po awarii, tworzenie kopii zapasowych i archiwizacja.