Przychody z infrastruktury fizycznej centrów danych będą zwiększać się średnio o 8 proc. rocznie do 2026 r. – prognozuje Dell’Oro Group. Za 4 lata globalna suma wydatków powinna tym samym przekroczyć 31 mld dol. Aczkolwiek 2023 r. tempo wzrostu wyhamuje do 6 proc. r/r.

Istotnym czynnikiem zwiększającym inwestycje będą inicjatywy na rzecz zrównoważonego rozwoju, realizowane przez dostawców usług w chmurze i kolokacji.

Zdaniem analityków powinny one rosnąć pomimo ograniczeń w łańcuchu dostaw i narastających trudności makroekonomicznych.

Przedsiębiorstwa zwiększą wydatki w znacznie wolniejszym tempie niż dostawcy usług.

„Popyt na infrastrukturę fizyczną centrów danych pozostaje odporny pomimo rosnącej niepewności makroekonomicznej” – zapewnia Lucas Beran, główny analityk w Dell’Oro Group – „Co najważniejsze, zrównoważony rozwój centrum danych jest na topie wśród kryteriów podejmowania decyzji w branży, otwierając drzwi dla znaczących zmian technologicznych w najbliższych latach”.

Według prognozy ostro przyspieszą inwestycje w chłodzenie cieczą centrum danych, zarówno bezpośrednie (DLC), jak i zanurzeniowe (jednofazowe i dwufazowe). Wydatki na ten cel powinny przekroczyć 1 mld dol. do 2026 r.

Przewiduje się natomiast, że Data Center Thermal Management będzie rósł najszybciej ze wszystkich segmentów rynku, przekraczając 6 mld dol. przychodów dostawców w 2026 r.