Na posiedzeniu Rady Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji 22 kwietnia br. wybrano nowe kierownictwo rady, członków zarządu oraz członków rady Sądu Polubownego ds. Domen Internetowych.

W wyborach na przewodniczącego rady PIIT najwięcej głosów uzyskał Artur Wiza, wiceprezes Asseco Poland.

Artur Wiza, wiceprezes Asseco Poland i przewodniczący rady PIIT.

Wiceprzewodniczącymi zostali: Andrzej Abramczuk z Netii oraz Michał Jaworski z Microsoftu. Trzej menedżerowie stali na czele 25-osobowej rady także w poprzedniej kadencji.

Rada wybrała także 7 osób do zarządu PIIT, które dołączyły do Andrzeja Dulki, powołanego na prezesa w marcu 2021 r.

W skład zarządu PIIT weszli:
Marta Brzoza (Orange Polska)
Jacek Falkiewicz (Ericsson)
Xawery Konarski (kancelaria Traple Konarski Podrecki i Wspólnicy)
Wiesław Paluszyński (prezes Polskiego Towarzystwa Informatycznego oraz spółki TI Consulting)
Mirosław Śmiałek (Polkomtel)
Andrzej Olaf Wąsowski (Comp)
Teresa Wierzbowska (Cyfrowy Polsat)

W nowej kadencji do zarządu dołączyli Jacek Falkiewicz i Andrzej Olaf Wąsowski.

Do rady Sądu Polubownego ds. Domen Internetowych przy PIIT zostali wybrani:

Tomasz Kulisiewicz
Konrad Marzęcki
Ireneusz Matusiak
Anna Piechocka
Artur Piechocki

Wszyscy już wcześniej zasiadali w radzie sądu.

Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji istnieje od 1993 r. Zrzesza 130 podmiotów z sektora ICT.