ZUS rozstrzygnął przetarg na „rozwój i utrzymanie portalu klienta oraz Szyny Usług (ESB) w ramach Platformy Usług Elektronicznych ZUS”.

Wybór padł na Comarch, który złożył ofertę z najniższą ceną (71 mln zł brutto).

Oferty otwarto w kwietniu br. Złożyli je również: S&T Services Polska (93,9 mln zł) i Asseco Poland (96,9 mln zł)

ZUS gotów był wydać 100 mln zł

Wybrana oferta Comarchu okazała się nie tylko znacznie niższa od tego, co zaproponowali konkurenci. Jest także o 30 proc. mniejsza od kwoty, jaką ZUS gotów był przeznaczyć na realizację zamówienia (100,12 mln zł).

Kryteria wyboru stanowiły: cena (60), poziom dostępności usług – SLA (30), doświadczenie personelu (10).

Wybrany wykonawca przez 4 lata zajmie się utrzymaniem portalu klienta i szyny usług w ramach platformy usług elektronicznych ZUS. Zamówienie obejmuje m.in. rozwój portalu i aplikacji, przeprowadzenie warsztatów, administrację portalu klienta i szyny usług, utrzymanie systemu, optymalizację wydajności, migracje, doradztwo.

Wykonawca jest zobowiązany do przeniesienia autorskich praw majątkowych do rezultatów prac, kodów źródłowych i dokumentacji, jak również udzielić licencji na oprogramowanie standardowe w zakresie przedmiotu zamówienia.

W lutym br. Comarch został wybrany wykonawcą w przetargu na utrzymanie Kompleksowego Systemu Informatycznego ZUS. Złożył ofertę wartą blisko 204 mln zł. W tym przypadku krakowska firma również rywalizowała z Asseco Poland, który zaoferował realizację zamówienia za blisko 289 mln zł. ZUS przygotował natomiast budżet warty blisko pół miliarda złotych.