Juniper Networks oraz Polycom rozpoczęły współpracę mającą na celu wprowadzenie na rynek nowego systemu przeznaczonego dla dostawców usług telepresence oraz wideokonferencyjnych. Rozwiązanie sieciowe ma umożliwić realizację wysokiej jakości zarządzalnych usług wideo w sieci konwergentnej. Ruch telepresence i wideokonferencyjny będzie odbywał się przy wykorzystaniu tego samego sprzętu sieciowego co w przypadku innych aplikacji.

 

Rozwiązanie będzie stanowiło połączenie infrastruktury sieciowej Junipera z systemami telepresence i wideokonferencyjnymi Polycoma. Obejmie ono platformę aplikacyjną Junos Space oraz zestaw usług (m.in.polityki dostępu i weryfikacji tożsamości), routery brzegowe z serii MX (3D Universal Edge Routers), jak również bramki z serii SRX (SRX Series Services Gateways) oraz zintegrowane funkcje routingu i zabezpieczenia.

 

Główne elementy pochodzące z firmy Polycom to: platformy konferencyjne Polycom RMX (mostki), które zapewniają funkcje konferencyjne w wielu lokalizacjach i wielu sieciach, jak również funkcje transkodowania pomiędzy systemami wideo, a także aplikacja DMA (Polycom Distributed Media Application), która umożliwia centralizację kontroli połączeń na mostkach RMX i zapewnia nadmiarowość w przypadku awarii.

 

Zaplanowana data wprowadzenia wspólnego rozwiania Juniper Networks i Polycom to czerwiec 2010 r.