Surfland Systemy Komputerowe SA jest coraz bliżej nowego etapu działalności. Uzgodnił plan połączenia ze spółką z o.o. VR Factory Games (dotychczas pod nazwą VRScreens).

Porozumienie dotyczące podstawowych warunków transakcji zawarto w lipcu br. Rok temu SSK rozpoczął przegląd opcji strategicznych, którego efektem jest zawarta umowa.

Od integratora do dostawcy VR/AR
Dzięki fuzji wrocławski integrator, który przez dwie dekady zajmował się m.in. serwerami i sieciówką, będzie prowadził działalność związaną z tworzeniem, promocją i dystrybucją gier oraz aplikacji marketingowych (B2C lub B2B), wykorzystujących technologię wirtualnej i rozszerzonej rzeczywistości (VR/AR).

Powstanie nowy podmiot

Zgodnie z planem połączenia Surfland przejmie VR Factory Games. W zamian udziałowcy tej spółki obejmą akcje SSK nowej emisji. Kapitał zakładowy wrocławskiej spółki zostanie podwyższony o ponad 4,9 mln zł, do ponad 32,8 mln zł. W rezultacie fuzji powstanie nowy podmiot.

Przejście SSK na zupełnie nową działalność ówczesny prezes spółki, Bogusław Bartoń, wyjaśniał niekorzystnymi zmianami na rynku w minionym okresie (jeszcze przed pandemią) i ograniczonymi możliwościami zwiększenia rentowności w ramach dotychczasowej działalności. Spółka lepsze perspektywy biznesowe dostrzega w branży VR/AR.

Jak SSK rozkręci biznes VR

Dzięki wsparciu SSK produkty wytworzone przez VR Factory Games uzyskają finansowanie produkcji, profesjonalną kampanię reklamową, kontakt z influencerami, obecność na najważniejszych wydarzeniach branżowych na świecie, a także premierę na wszystkich największych rynkach jednocześnie – przekonuje wrocławski integrator.

Nie wykluczono powstania grupy kapitałowej, w której odrębne podmioty będą prowadziły poszczególne rodzaje działalności wykonywanej uprzednio przez SSK.

Spółki warte w sumie ponad 40 mln zł

Wartość SSK na dzień 1 listopada 2020 r. oszacowano na blisko 6,95 mln zł, a VR Factory Games na ok. 35,6 mln zł.

Akcjonariusze SSK będą posiadali udział w kapitale zakładowym spółki po połączeniu wynoszący 15 proc.

Z dniem połączenia zostanie wybrana nowa rada nadzorcza, która powoła zarząd.

Na przełomie sierpnia i września br. rezygnację z funkcji prezes SSK złożył Bogusław Bartoń, a szefem spółki został Artur Górski, dotychczas przewodniczący rady nadzorczej. Jego głównym celem jest sfinalizowanie procesu połączenia z VR Factory Games Sp. z o.o

2 mln zł przychodów SSK, 120 mln zł VR Factory

W ciągu 3 kwartałów 2020 r. Surfland wypracował 2,18 mln zł przychodów, o 5 proc. mniej niż przed rokiem. Strata netto wzrosła ponad dwukrotnie, do -227 tys. zł w porównaniu do -100 tys. zł rok wcześniej.

Natomiast VR Factory Games w okresie 1 stycznia – 1 listopada 2020 r. miała 120,5 mln zł przychodów ze sprzedaży oraz -0,45 mln zł straty netto.