Spyrosoft przymierza się do wejścia na zagraniczną giełdę. W tym celu zarząd uchwalił program zamiany akcji spółki na akcje podmiotów zależnych. Zamiar wejścia na giełdę w Europie lub USA sygnalizowano już wiosną. Spółka na razie nie wskazuje konkretnego rynku. Jest już na GPW.

Spyrosoft oferuje usługi tworzenia oprogramowania. Ok. 88 proc. przychodów generuje poza Polską, przede wszystkim dzięki kontraktom z klientami z Wielkiej Brytanii i Niemiec. Ma biura w 8 krajach (łącznie z Polską).

Ostatnio wrocławska firma rośnie w szybkim tempie. W I półroczu 2022 przychody grupy wyniosły 139,9 mln zł, co oznacza wzrost o 87,5 proc. r/r. Zysk netto osiągnął wartość 10,7 mln zł (+68,8 proc. r/r), przy EBIDTA 22,2 mln zł (+75 proc. r/r). Takie są wyniki po 7 latach od rozpoczęcia działalności.

Grupa podkreśla, że popyt na IT pozostaje wysoki, choć jest on niższy niż w szczycie pandemii. Obserwuje rosnące zainteresowanie klientów usługami z obszarów, w które zainwestowała – Salesforce, platformy low-code, bezpieczeństwo cyfrowe.

Twierdzi również, że inflacja nie stwarza dodatkowej presji na wynagrodzenia w sektorze.

Strategia na lata 2022-2026 zakłada m.in. wzrost przychodów na poziomie 25 – 35 proc. r/r i marżę EBITDA w przedziale 11 – 14 proc. (czyli jak na razie te wskaźniki zostały przekroczone).