Raport wskazuje, że stanowią one obecnie 51 proc. całkowitej liczby aplikacji, co oznacza wzrost o ponad jedną czwartą w porównaniu z rokiem ubiegłym.

Eksperci F5 przewidują, że do 2025 roku odsetek zmodernizowanych aplikacji osiągnie 60 proc., a w kolejnych latach zbliży się nawet do około 85 proc. Pozostałe aplikacje, klasyfikowane jako „tradycyjne”, będą prawdopodobnie najbardziej obecne w branżach takich jak usługi finansowe, zapewniające infrastrukturę o znaczeniu krytycznym.

Gwałtowny rozwój nowoczesnych aplikacji i związanych z nimi mikrousług spowodował wykładniczy wzrost liczby interfejsów API. Firmy o rocznych przychodach przekraczających 10 mld dol. twierdzą, że zarządzają średnio ponad 1000 aplikacji i niemal 1400 interfejsami API. Nieliczne spółki zadeklarowały, że obecnie zarządzają nawet ponad 10 000 interfejsów API.

Jednocześnie, choć liczba aplikacji ma tendencję do zmniejszania się w miarę postępu transformacji cyfrowej, liczba API wyłącznie rośnie. Ponad jedna trzecia respondentów (41 proc.) zadeklarowała, że zarządza obecnie co najmniej taką samą liczbą interfejsów API, jak aplikacjami. Centralnym elementem tej zmiany jest fakt, że API stały się nieodłącznym elementem dla przedsiębiorstw konsolidujących aplikacje, automatyzujących procesy i dążących do integracji sztucznej inteligencji w swoich modelach biznesowych. Z raportu SOAS wynika także, że ​​na każdym kolejnym etapie transformacji cyfrowej średnia liczba utrzymywanych API wzrastała o 5 proc., co wspiera ogólny, wykładniczy wzrost liczby API spowodowanych rozwojem nowoczesnych technologii.

API Gateway: czas na pożegnanie

Według badania F5 rozpowszechnianie się interfejsów API skłoniło firmy do przyjęcia nowych metod zarządzania i zabezpieczania rozwijających się sieci. Niemal wszyscy ankietowani (95 proc.) wdrożyli już API Gateway umożliwiające uwierzytelnianie, weryfikację żądań oraz ograniczanie ruchu, a niemal połowa (43proc.) zautomatyzowała swoją infrastrukturę bezpieczeństwa zarówno dla aplikacji, jak i interfejsów API.

– Kluczowym elementem tej zmiany jest fakt, że interfejsy API stały się nieodzowne dla przedsiębiorstw, które konsolidują aplikacje, automatyzują procesy i chcą zintegrować sztuczną inteligencję ze swoimi modelami biznesowymi – podkreśla Bartłomiej Anszperger, Solution engineering manager, F5 w Polsce. – Ma to jednak ogromny wypływ na cyberbezpieczeństwo organizacji. W dzisiejszych czasach indywidualne technologie, takie jak API gateways, już nie wystarczą. Automatyzacja infrastruktury bezpieczeństwa aplikacji i interfejsów API może okazać się pomocna, jednak musimy pamiętać, że poziom automatyzacji w branży IT wciąż utrzymuje się poniżej 50 proc. Nawet najlepiej chronione organizacje prędzej czy później będą musiały wdrożyć kompleksowe strategie monitorowania, zarządzania i ochrony swoich interfejsów API.

Operacje w środowisku multicloud to nowy standard

Raport wskazuje także, że zarówno nowoczesne, jak i tradycyjne aplikacje oraz towarzyszące im interfejsy API są obecnie wdrażane głównie w środowiskach wielochmurowych, które wykorzystuje niemal 90 proc. organizacji. Ponadto już ponad jedna trzecia (38 proc.) ankietowanych zarządza aplikacjami w sześciu różnych środowiskach chmurowych. Stanowi to niezwykle znaczący wzrost w porównaniu do 2020 r., kiedy tylko 18 proc. respondentów deklarowało wykorzystanie co najmniej pięciu środowisk.