Wortmann AG uzyskał certyfikat dla swojego systemu zarządzania środowiskowego według normy ISO 14001:2015 w zakresie produkcji i sprzedaży sprzętu i usług IT.

Meik Blase, kierownik ds. jakości w Wortmann AG, jest zadowolony: „Od ponad dziesięciu lat przedsiębiorstwo stale pracuje nad optymalizacją procesów w celu ochrony zasobów środowiska. Teraz możemy to udowodnić dzięki certyfikacji.”

Ponad dziesięć lat temu Wortmann AG wyposażył wszystkie swoje dachy w systemy fotowoltaiczne i od tego czasu produkuje więcej prądu niż sama zużywa. W wyniku analizy, co jeszcze firma może zrobić, aby przeciwdziałać zmianom klimatycznym, zakupiono coraz więcej e-samochodów do własnej floty.

Na terenie firmy działa już sześć punktów ładowania, a osiem kolejnych jest w trakcie tworzenia, zasilanych własną, przyjazną dla środowiska energią słoneczną.

„Pochodzimy z regionu wiejskiego” – mówi Svenja Wortmann, CMO i członek rady nadzorczej Wortmann AG. – „Z tego powodu współdziałanie przemysłu i ekologii zawsze było dla nas ważne.”

Już w 1995 r. Wortmann Terra Impex Computer – und Datenverarbeitungs GmbH wprowadziła na rynek pierwszy komputer Terra Green PC.

Firma wdraża również kolejne projekty związane z ekologią.

„Od stycznia co miesiąc zamiast samochodu z silnikiem spalinowym rozdajemy E-Smart. W ramach grupy Wortmann wdrożyliśmy produkcję i dystrybucję opraw oświetleniowych LED. Uzyskana w ten sposób wydajność energetyczna to kolejny mały element na drodze do jeszcze bardziej ekologicznego IT” – mówi Svenja Wortmann.

„Jeśli każdy wniesie swój mały wkład, to razem można coś osiągnąć” – jest przekonana Svenja Wortmann. „Te zmiany były teraz kolejnym korzystnym krokiem w konsekwentnym wdrażaniu naszej strategii green IT”.