Agresja na Ukrainę będzie brzemienna w skutkach dla branży ICT, nawet gdy zakończy się jeszcze w tym roku – wynika z analizy IDC. Konsekwencje nie ominą całego świata i każdego segmentu rynku.

Trzeba przede wszystkim liczyć się z niższymi – niż dotąd zakładano – nakładami na rozwiązania informatyczne. Według nowych danych aż 57 proc. CIO ponownie analizuje plan wydatków w związku z niepewnym otoczeniem geopolitycznym.

IDC zakłada trzy scenariusze rozwoju sytuacji
optymistyczny – wojna zakończy się najwyżej po 3 miesiącach, część sankcji zostanie zniesiona w br.
neutralny – wojna potrwa od 3 do 12 miesięcy, sankcje pozostaną do końca 2022 r.
pesymistyczny – wojna przeciągnie się na czas dłuższy niż rok.

Niestety w każdym z tych scenariuszy rynek odczuje negatywny wpływ inwazji Rosji na Ukrainę.

143 mld dol. utraconych przychodów w Europie

Biorąc pod uwagę neutralny scenariusz, wojna będzie kosztować branżę ICT w Europie 143 mld dol. utraconych przychodów w latach 2022 – 2025 (kwota łącznie z Rosją).

Można pocieszyć się, że mimo to zakładany jest wzrost europejskiego rynku ICT w roku 2022. W scenariuszu neutralnym, czyli krótkiej wojny najwyżej do końca br., wzrost powinien wynieść 2 proc. wobec 2021 r. (w optymistycznej wersji blisko 3 proc., a przy przedłużającej się wojnie niecałe 1 proc.). Przed atakiem na Ukrainę zakładano ok. 4,5 proc. na plusie.

Trzeba liczyć się z tym, że skutkami wojny będą zaburzenia w łańcuchu dostaw, zwłaszcza brak komponentów i elementów takich jak neon i pallad, importowanych z Ukrainy i Rosji. Inflacja doprowadzi do wzrostu cen.

Jednak mimo ponurej rzeczywistości za naszą wschodnią granicą, sentyment dla cyfrowej transformacji na świecie pozostaje pozytywny, co dalej będzie skłaniać do inwestycji.

Katastrofalny spadek na Ukrainie

Według danych IDC Rosja i Ukraina mają łącznie 5,5 proc. udziału w rynku europejskim IT oraz mniej niż 1 proc. w światowym. Przewiduje się spadek wydatków ICT w 2022 r. o 25 proc. w Rosji w 2022 r. Jednak dla Ukrainy ten rok będzie katastrofą na rynku ICT (spadek o 60 proc.).

Według prognozy w latach 2022 – 2025 z rosyjskiego rynku wyparuje 56 mld dol. wydatków ICT. To więcej niż wartość tego rynku w 2021 r. (51,5 mld dol.).

Ucieczka talentów

Inną konsekwencją wojny będzie ucieczka talentów zarówno z Ukrainy, jak z i Rosji. Już mówi się dziesiątkach tysięcy osób, które poszukają zajęcia w branży w innych krajach.

Niższe nakłady w każdym segmencie

Na świecie rynek ICT z powodu agresji Rosji na Ukrainę utraci aż 240 mld dol. przychodów do 2025 r. Prognozowany wzrost globalnych wydatków w 2022 r. wyniesie 4,3 proc. wobec 2021 r. (neutralny scenariusz).

Nawet chmura może ucierpieć

Skutki wojny odczuje każdy segment globalnego rynku ICT w 2022 r. Ścięto prognozy wzrostu wydatków w każdym z głównych segmentów: urządzeń, infrastruktury, usług IT, usług telekomunikacyjnych. Nawet rynek oprogramowania i chmury publicznej, który ostatnio notuje największą dynamikę, nie wyjdzie bez szwanku spod rosyjskiego ostrzału.

Najbardziej wojna uderzy natomiast w zakupy urządzeń, jak komputery i smartfony. Prawdopodobny jest niewielki spadek ich sprzedaży w 2022 r. wobec 2021 r., zamiast zakładanego przed wojną wzrostu o 3 proc.

Podwójny szok

Niektóre branże w tym roku przeżyją podwójny szok: pierwszy z powodu zaburzenia łańcucha dostaw, a drugi z uwagi na spadek popytu. Dotyczy to zwłaszcza produkcji i handlu detalicznego. Skutkiem będzie rewizja wydatków na IT – w tych branżach przypuszczalnie zostaną zredukowane najbardziej, a najmniej w administracji.

Co robić

IDC zaleca, by w reakcji na kryzys zadbać o trzy rzeczy.

Mianowicie – ponieważ najważniejsi są ludzie – trzeba szukać sposobów na użycie technologii w celu wsparcia działań humanitarnych.

Kolejna kwestia to powrót do cyfrowej odporności – nie tylko odpowiadając na zagrożenie, ale też poprzez proaktywne działanie.

Trzeba również ocenić wpływ zaburzeń na łańcuch wartości własnej firmy oraz na partnerów i klientów. Przewiduje się, że cyfrowe rozwiązania będę odgrywać krytyczną rolę.