„Wyrażamy naszą pełną solidarność z narodem ukraińskim w obliczu obecnej rosyjskiej agresji” – oświadczyły organizacje ICT z Europy Środkowej i Wschodniej  zrzeszone w Digital Europe, w tym polskie (KIGEiT, PIIT, Cyfrowa Polska). Reprezentują w sumie 36 tys. firm z regionu.

Jak zauważają stowarzyszenia branżowe „Ukraina od lat jest przedmiotem cyberwojny, która osłabia jej infrastrukturę krytyczną i funkcjonowanie społeczeństwa oraz sieje zamęt poprzez dezinformację”.

Ukraina potrzebuje europejskiego wsparcia w zakresie cyberbezpieczeństwa

Organizacje podkreślają, że sankcje nie wystarczą.

„Ukraina była dynamicznie rozwijającym się centrum ICT przez ostatnie dwie dekady, ale żaden kraj nie jest w stanie samodzielnie odpowiedzieć na tego typu agresję. Wraz z NATO przywódcy UE mogą wspierać Ukrainę, zapewniając natychmiastowe wsparcie w zakresie cyberbezpieczeństwa” – stwierdzono.

Trzeba pilnie wzmocnić cyberbezpieczeństwo w UE

„Musimy teraz stać razem i budować wspólną odporność społeczeństwa europejskiego” – apelują organizacje.

UE musi również wykorzystać dzień dzisiejszy jako dzwonek alarmowy do zbudowania naszej cyfrowej tarczy: do szkolenia większej liczby specjalistów ds. cyberbezpieczeństwa oraz do znacznych inwestycji w naszą cyberobronę. Nie ma już wymówek – wszyscy ludzie są potrzebni na pokładzie. W Europie brakuje 200 000 specjalistów ds. cyberbezpieczeństwa.

Musimy przyspieszyć prace nad Centrum Kompetencji Cyberbezpieczeństwa w Bukareszcie w Rumunii, oraz zapewnić mu znacznie więcej zasobów i uczynić z niego prawdziwe centrum krajowych agencji bezpieczeństwa cybernetycznego” – głosi oświadczenie.

Należy podjąć długoterminowe działania w celu ochrony przed agresją

„Konflikt ponownie pokazuje znaczenie partnerstwa transatlantyckiego. Rada ds. Handlu i Technologii UE-USA jest wyjątkową okazją do omówienia krótko- i długoterminowych środków mających na celu cyfrowe zabezpieczenie naszych społeczeństw i ochronę przed agresją w przyszłości w trybie online i offline”.

Organizacje apelują również o ułatwienia w rozpatrzeniu wniosków wizowych dla osób uciekających z Ukrainy. „Wszyscy oni zasługują na nasze wsparcie” – stwierdzono.

Sygnatariusze:
• Digital Europe
• ANIS, Ruminia
• ATIC, Mołdawia
• INFOBALT, Litwa
• ITAS, Słowacja
• ITL, Estonia
• IVSZ, Węgry
• LIKTA, Łotwa
• KIGEIT, Polska
• PIIT, Polska
• TIF, Finlandia
• ZIPSEE, Polska