Wojciech Kamieniecki z NASK jest związany od grudnia 2015 r., gdzie pracował jako dyrektor ds. ICT. Ma wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu przedsiębiorstw i zarządzaniu dużymi projektami z obszaru telekomunikacji. Ostatnio był dyrektorem generalnym projektu Internet dla Mazowsza. To przedsięwzięcie zakładało budowę szkieletowej sieci szerokopasmowej na terenie regionu. Wcześniej m.in. pełnił funkcję dyrektora generalnego Multimedia, prezesa Nordiska, dyrektora projektu Tetra Exatel. W listopadzie 2013 r. Wojciech Kamieniecki nawiązał współpracę z CEE Equity Partners (PE) w zakresie oceny projektów związanych z budową regionalnych sieci szerokopasmowych oraz ostatniej mili. Od 2014 r. jest również przewodniczącym rady nadzorczej Mielec PV.

Wojciech Kamieniecki jest absolwentem Wydziału Automatyki i Informatyki Politechniki Śląskiej (1981). Ukończył również studia doktoranckie na Uniwersytecie Szczecińskim o kierunku Ekonomia i Zarządzanie (2002).

Poprzedni dyrektor NASK, Michał Chrzanowski, zrezygnował z tej funkcji z końcem marca br. Powody nie są znane. Michał Chrzanowski kierował instytutem od 2009 r.

NASK (Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa) jest operatorem sieci transmisji danych, który podlega resortowi cyfryzacji. Pełni rolę krajowego rejestru nazw internetowych w domenie ’.pl’. W ramach NASK działa zespół CERT Polska (Computer Emergency Response Team – zespół reagowania na zagrożenia i incydenty w sieciach komputerowych).