Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie zamawia 428 skanerów biurowych. Przeznaczyło na ten cel 2,3 mln zł. Wyda jednak o połowę mniej.

Oferty złożyli
Grupa Marcova Polska Solutions (1,14 mln zł)
Infonet Projekt (1,51 mln zł)
MBA System (1,28 mln zł)
Suntar (1,27 mln zł)
Koncept (2,1 mln zł)

Zamawiający wybrał grupę Marcova.

Kryterium wyboru stanowiły: cena (60), termin dostawy (20), okres gwarancji (20). O wyborze wykonawcy zdecydowała najniższa cena. Wszyscy zaoferowali 30-dniowy czas dostarczenia sprzętu i 48 miesięcy gwarancji.

Zamówienie obejmuje 83 maszyny o przepustowości dziennej 7,5 tys. str. i szybkości skanowania 40/80 str./min (jedno- i dwustronny tryb A4).

Do tego dochodzi 345 urządzeń o przepustowości 4 tys. str. dziennie, skanujących z prędkością 25 str. lub 50 obrazów na minutę.

Urządzenia zostaną dostarczone do 12 lokalizacji w całym kraju.