Aż 85 proc. dostawców AV i 83 proc. użytkowników końcowych odczuło negatywny wpływ pandemii na biznes – według ankiety organizacji branżowej Avixa z 23-24 marca.

Jeden z dostawców stwierdził, że plusy obecnej sytuacji to większa sprzedaż w obszarach łączenia danych klientów, bezpieczeństwa, licencji chmurowych i rozwiązań wspierających pracę zdalną.

Jednak wymienia też poważne negatywne skutki Covid-19: projekty są zawieszane, spada liczba zgłoszeń pomocy technicznej, jak również prac związanych z zarządzaniem projektami oraz z wdrożeniami.

Obroty pikują

W ciągu jednego tygodnia z 45 proc. do 58 proc. zwiększyła się liczba dostawców AV, którzy odnotowują negatywne skutki pandemii w postaci spadku przychodów, a 64 proc. wobec 54 proc. wcześniej, odczuło już spowolnienie sprzedaży.

Blisko jedna czwarta – 23 proc. ankietowanych dostawców AV – oraz 36 proc. użytkowników końcowych stwierdziło, że ich przychody spadły o ponad 50 proc. w ciągu poprzednich dwóch tygodni. Natomiast odpowiednio 45 proc. i 28 proc. mówi o dołku od 11 do 50 proc. .

W wąskim gronie 18 pytanych profesjonalistów, zajmujących się wydarzeniami na żywo, każdy potwierdził, że koronawirus negatywnie wpłynął na ich firmy.  

Ruszyły zwolnienia

30 proc. dostawców usług AV, 27 proc. użytkowników końcowych oraz 12 z 18 ankietowanych specjalistów ds. wydarzeń na żywo przyznało, że ich firmy zwolniły pracowników w ciągu 2 tygodni poprzedzających badanie.

Jeden z dostawców usług AV wyjaśnia: „Jest praca ad hoc dla klientów, którymi próbujemy zarządzać. Zmniejszyliśmy liczbę pracowników do dwóch osób".