W sprzedaży jest polska wersja książki 'Microsoft Windows 2000 Professional Training Kit’. Na 600 stronach znależć można informacje dotyczące m.in.:
– zautomatyzowanej instalacji systemu, pozwalającej na zmniejszenie kosztów jego rozpowszechniania,
– konfiguracji sieci TCP/IP oraz usług zdalnego dostępu w mieszanych środowiskach sieciowych,
– zarządzania użytkownikami, oprogramowaniem i zasobami sieciowymi przy pomocy Zasad Grup oraz przystawek MMC,
– udoskonalenia systemu plików, magazynów danych i zarządzania urządzeniami w Windows 2000,
– ochrony zasobów lokalnych i sieciowych przy pomocy szyfrowania systemu plików, wirtualnych sieci prywatnych (VPN) i Internet Protocol Security (IPSec),
– analizy i dostrajania wykorzystania dysku, pamięci oraz procesora w celu poprawy działania systemu,
– rozwiązywania problemów technicznych przy użyciu szczegółowo opisanych strategii i procedur.

Do książki dołączona jest płyta CD zawierająca ponad 200 programów użytkowych i narzędzi dla systemu Windows 2000. Cena detaliczna Microsoft Windows 2000 Professional Training Kit PL wynosi 129 zł.