Cyfrowy Polsat kupi pakiet kontrolny Netii – 32 proc. udziałów. Zapłaci za nie 638,8 mln zł. Akcje sprzedają Mennica Polska oraz fundusz FIP11 FIZAN. Oba podmioty są pod kontrolą Zbigniewa Jakubasa. Cyfrowy Polsat chce poprzez wezwanie wykupić w 2018 r. jeszcze więcej udziałów w Netii, które dadzą mu maksymalnie 66 proc. głosów na walnym zgromadzeniu. Przejmując Netię firma z grupy Zygmunta Solorza chce wejść na nowy rynek, licząc na 800 mln zł z efektów synergii w ciągu 5 lat.

Aktualna strategia Netii zakłada koncentrację na klientach B2B. Jej elementem jest rozbudowa infrastruktury oraz kompetencji związanych z rozwiązaniami ICT, usługami centrum danych i chmurowymi. W sierpniu br. powołano nowy zarząd spółki. Prezesem została Katarzyna Iwuć, dyrektor finansowy firmy, a odpowiedzialność za sektor B2B przejął Aster Papazyan, wcześniej przez wiele lat związany z Dellem. W latach 2012 – 2013 był prezesem i dyrektorem generalnym Dell Polska. W Netii został członkiem zarządu i dyrektorem generalnym ds. B2B.

W ciągu 3 kwartałów 2017 r. Netia osiągnęła 1,08 mld zł przychodów (-6 proc. rok do roku) i 41,5 mln zł zysku (+37 proc.). Sektor B2B wypracowuje ostatnio ponad połowę obrotów (w III kw. br. 184 mln zł wobec 167 mln zł B2C), ale generuje dużo wyższą marżę (38,4 proc. wobec 18,2 proc. B2C). Spółka informuje, że w sektorze przedsiębiorstw utrzymała dotychczasowy poziom przychodów z najważniejszych usług, w tym szerokopasmowych i transmisji danych. Netia dysponuje infrastrukturą sieciową należącą do największych w kraju – ok. 20 tys. km sieci szkieletowej oraz siecią dostępową. W sektorze biznesowym stara się pozyskiwać klientów wśród inwestorów obiektów biurowych i osiedli mieszkaniowych.

Netia spodziewa się, iż w dłuższej perspektywie coraz większą rolę na rynku telekomunikacyjnym B2B będą odgrywać usługi takie jak WLAN, Wi-Fi Marketing, rozwiązania chmurowe i działalność integratorska. Portfolio produktowe tego typu zostało wyodrębnione i funkcjonuje jako start up wewnątrz dywizji B2B pod nazwą NetiaNext. W tym obszarze spółka realizuje obecnie blisko 150 projektów, które w skali roku mają przynieść około 20 mln zł przychodów.