Mariusz Jurak i Tomasz Kozdryk otrzymali powołania do zarządu Sygnity. Mariusz Jurak z dniem 19 maja, a Tomasz Kozdryk od 12 czerwca.

Mariusz Jurak jest związany z Sygnity od 2001 r. (spółka nosiła wówczas nazwę ComputerLand). Od 16 lat odpowiadał za realizację projektów, ofertę produktową i współpracę z najważniejszymi klientami spółki z sektora bankowego. W ostatnich 5 latach odpowiadał za sektor bankowy i finansowy, kształtował strategię firmy.

Tomasz Kozdryk ma wieloletnie doświadczenie w zarządzaniu biznesem opartym na projektach publicznych. Od 2014 r. był dyrektorem sprzedaży dla sektora publicznego w Oracle. W tej firmie pracował także w latach 2004 – 2006. Od 2009 r. kierował zespołem sprzedaży w sektorze publicznym w Microsofcie. Od 2013 r. był dyrektorem tego sektora. Wcześniej zasiadał w zarządzie Unisys (2006 – 2009). Był w takich spółkach jak Apexim, Siemens, ITEA.

W minionym roku finansowym, zakończonym 30 września, Sygnity pogłębiło stratę, głównie z powodu ograniczenia zamówień publicznych. Ten sektor wygenerował 37 proc. obrotów grupy. Dywersyfikując źródła przychodów integrator zwiększa aktywność w sektorze bankowym (również miał 37 proc. udziału w obrotach w ub.r.). Zatem nowi członkowie zarządu są związani z dwoma najważniejszymi dla Sygnity sektorami rynku.

Obecnie zarząd Sygnity składa się z 3 osób: Jakub Leśniewski – wiceprezes ds. finansowych, p.o. prezesa, Roman Durka – wiceprezes, Mariusz Jurak – członek zarządu. 

Tomasz Kozdryk wejdzie do zarządu z dniem 12 czerwca br.

Z końcem marca br. z funkcji zrezygnował prezes Sygnity, Jan Maciejewicz. Jakub Leśniewski pełni obowiązki prezesa do czasu wyboru następcy.