Telefonia Lokalna (spółka z 100 proc. zależna od KGHM) planuje w tym roku osiągnięcie 280 mln zł przychodów ze sprzedaży. W zeszłym roku przychody firmy wyniosły 79,6 mln zł. Na inwestycje bezpośrednie Telefonia Lokalna zamierza w tym roku przeznaczyć 625 mln zł, w tym 30 mln zł na inwestycje w Internet. W 2000 roku strata brutto spółki wyniosła 160,1 mln zł, a inwestycje wyniosły 453,2 mln zł.