Jak informuje IDC, w trzecim kwartale ubiegłego roku światowa wartość sprzedaży sprzętu dla infrastruktury chmurowej po raz pierwszy w historii okazała się większa od przychodów z tradycyjnej infrastruktury. Analitycy stwierdzili, że zakupy serwerów, pamięci masowych i przełączników dla środowisk chmurowych zwiększyły się o 47,2 proc. (rok do roku), osiągając wartość 16,8 mld dol.

W wymienionym kwartale ub.r. wydatki na infrastrukturę chmury publicznej i prywatnej oceniono na 50,9 proc. wartości całego rynku, podczas gdy sprzedaż sprzęt dla tradycyjnych centrów danych miała stanowić pozostałe 49,1 proc.

IDC ocenia, że pierwsze trzy kwartały 2018 roku były wyjątkowe dla rynku infrastruktury IT we wszystkich środowiskach wdrożeniowych. Przy czym a wzrost inwestycji w infrastrukturę w centrach danych dla chmury publicznej był szczególnie duży, co było spowodowane otwieraniem nowych data center i odświeżeniem infrastruktury w istniejących obiektach.

Trzeba zaznaczyć, że sprzedaż tradycyjnej infrastruktury w omawianym kwartale także wzrosła (o 14,8 proc.) i w całym 2018 roku wciąż jeszcze przeważa, stanowiąc 52,6 proc. rynku. IDC przewiduje jednak, że przesuwanie wydatków na infrastrukturę IT w środowisku chmurowym będzie kontynuowane. W ciągu ostatnich dwóch lat wydatki na sprzęt dla chmury publicznej wzrosły ponad dwukrotnie, do 12,1 mld dol.

Po tak dobrym roku analitycy spodziewają się pewnego spowolnienia w 2019 r. – w tym czasie niektórzy z dostawców usług w chmurze będą zajmowali się dostosowaniem swojego łańcucha dostaw.

Dell okazał się największym dostawcą infrastruktury dla chmury w trzecim kwartale 2018, odnotowując wzrost przychodów o ponad 50 proc. (rok do roku). Kolejne miejsca na podium zajęły HPE/H3C Group oraz Cisco. Duży udział w rynku (36,5 proc.) należy do grupy nie markowych dostawców, działających w modelu ODM Direct.