Ponad 70 proc. konsumentów deklaruje, iż korzysta z programów antywirusowych, antyspyware i podobnych – według badania UKE. Ich liczba wyraźnie wzrosła w porównaniu z poprzednim rokiem (53,3 proc.).

Więcej osób zapewnia, że aktualizuje system i oprogramowanie (71,4 proc. wobec 60 proc. przed rokiem). Prawie połowa wie, jak sprawdzić czy korzysta z bezpiecznego połączenia z Internetem. Poprzednio taką wiedzę miało blisko 40 proc.

Dla wielu respondentów (92,2 proc.) prywatność w sieci ma duże znaczenie. Znaczna większość spośród tych, którzy mają świadomość udostępniania swoich danych w sieci (88,7 proc.) ocenia, że nigdy nie padła ofiarą nadużyć z tym związanych.

Najczęściej dostrzegane niebezpieczeństwa związane z korzystaniem z sieci to: możliwość wyłudzenie loginów i haseł oraz ryzyko kradzieży tożsamości (po ok. 48 proc.).