Rada nadzorcza CI Games podjęła uchwałę w sprawie odwołania wiceprezesa zarządu, Davida Brodericka, z dniem 21 lutego br. Przyczyny odwołania nie zostały podane.

David Broderick był w zarządzie od 2 lat jako dyrektor finansowy. Ma ponad 25 lat doświadczenia zawodowego. W ostatnich latach pełnił role CFO w międzynarodowych firmach, jak PCH International i Keyword Studios.

Po odwołaniu Davida Brodericka zarząd spółki jest jednoosobowy. Prezesem pozostaje Marek Tymiński.

Jednocześnie zarząd Cl Games SE poinformował, iż w ramach przeglądu opcji strategicznych nie będzie kontynuowany proces tzw. dual-listingu, zmierzającego do wprowadzenia akcji spółki na giełdę w Londynie (CI Games jest już notowany na GPW). Decyzję uzasadniono skoncentrowaniem działań na przyjętej strategii i prowadzeniu procesów w ramach przeglądu opcji strategicznych, w tym m.in. pozyskania inwestora strategicznego i zamiarem zredukowaniu kosztów funkcjonowania spółki na rynku kapitałowym, jak również bieżącą sytuacją na rynkach kapitałowych.

W styczniu br. prezes Marek Tymiński zapowiedział zwolnienie ok. 10 proc. pracowników w całej firmie, aby „zachować siłę i stabilność biznesową”.

CI Games po 3 kwartałach 2023 r. osiągnął 59,1 mln zł przychodów wobec 41,3 mln zł przed rokiem. Spółka miała -1,7 mln zł straty operacyjnej i -4,4 mln zł straty netto. Rok wcześniej były zyski.