Zysk netto NTT System za 2022 r. trzeba podzielić – tak uważa zarząd spółki. Proponuje, by z 17,06 mln zł zysku netto za ub.r. wypłacić akcjonariuszom 948 tys. zł w formie dywidendy (0,07 zł na akcję). Pozostała kwota, tj. 16,11 mln zł, powiększy kapitał zakładowy spółki.

Zarząd uzasadnia taki podział chęcią utrzymania optymalnego poziomu środków własnych i finansowania kapitału obrotowego. Do jego wniosku przychyliła się rada nadzorcza.

Propozycja dywidendy jest znacznie mniej hojna niż w zeszłym roku, gdy do akcjonariuszy trafiło ponad 4 mln zł (0,30 zł na akcję). Z tym że dzielony w ub.r. zysk za 2021 r. był nieco wyższy (17,6 mln zł). Z kolei z zysku za 2020 r., wynoszącego 8 mln zł, na dywidendę poszło ponad 2 mln zł (0,15 zł na akcję).

W tym roku władze weterana polskiego rynku postanowiły więc dużo oszczędniej podejść do dywidendy i większą kwotą z zysku zabezpieczyć kapitały własne spółki.

Ostateczną decyzję co do podziału zysku za 2022 r. podejmie walne zgromadzenie NTT System.

W 2022 r. ujęciu skonsolidowanym zysk netto grupy kapitałowej wyniósł 16,5 mln zł (-8 proc. r/r), przy rekordowych przychodach 1,25 mld zł (+8 proc. r/r).

Komentując bilans prezes Tadeusz Kurek zwracał uwagę, że wyzwaniem dla branży jest nadal zapewnienie dostatecznego finansowania przez instytucje finansowe i co za tym idzie zapewnienie odpowiedniej płynności, szczególnie przy rosnącej inflacji i wysokich stopach procentowych.