Agencja w przetargu wybierze firmę, która zajmie się weryfikacją realizacji projektów w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Kontrola obejmie beneficjentów Działania 8.1 i 8.2 (dofinansowanie przedsiębiorców świadczących usługi drogą elektroniczną dla użytkowników końcowych i dla biznesu) oraz Działania 6.1 (m.in wsparcie dla inwestorów sprzedających za granicą).

PARP chce dowiedzieć się, czy podmioty, którym przyznano unijne środki, spełniają warunki pomocy i wydają pieniądze na zakontraktowane cele. Dokumentacja będzie sprawdzana na miejscu u beneficjenta. Na tej podstawie kontroler przygotuje opinię na temat prawidłowości realizacji umów. W ten sposób zweryfikowanych zostanie najwyżej 70 przedsiębiorców. Jeśli okaże się, że postępują wbrew ustalonym regułom, mogą nawet stracić dotacje. Według PARP dotąd rozwiązano z winy beneficjentów kilkanaście kontraktów na e-dotacje, jednak większa liczba przedsiębiorców sama zrezygnowała z pieniędzy. W sumie w programach 8.1 i 8.2 przed terminem wygasło blisko 60 umów.
W ub. roku tylko w ramach Działania 8.1 dotacje przyznano 335 przedsiębiorcom na łączną kwotę ok. 230 mln zł.

Weryfikacja ma zakończyć się 15 grudnia br.