Oddział Simple w Rzeszowie podpisał umowę na sprzedaż oraz wdrożenie systemu zarządzania przedsiębiorstw Simple-System V z Handlopeksem. W centrali Handloplexu w Rzeszowie oraz jego oddziałach na terenie całej Polski zatrudniających w sumie 80 osób, zainstalowane zostaną dwa moduły: Simple – Obrót Towarowy a także Simple – Finanse i Księgowość.