Ascom, firma świadcząca usługi telekomunikacyjne, kupiła zintegrowany system Exact Globe for Windows SQL, wspomagający zarządzanie finansami i logistyką. Przed wdrożeniem systemu Ascom korzystał z dwóch odrębnych systemów do prowadzenia księgowości i kontroli stanów magazynowych.
Ascom zautomatyzował proces zarządzania projektami od momentu wpisania do budżetu zarówno przewidywanych przychodów i kosztów projektu, jak i kosztów w poszczególnych fazach jego realizacji. Całe raportowanie holdingowe odbywa się automatycznie.
Do serwera obsługującego system podłączono działy sprzedaży, księgowości, serwisu, zakupów i magazyn – łącznie 28 końcówek. Korzystały one z modułów: księgowość finansowa, fakturowanie, realizacja zamówień sprzedaży, gospodarka magazynowa, projekt, obsługa serwisowa (tylko w części).
Wdrożenie Exact Globe for Windows SQL rozpoczęło się 1 września, a zakończyło 31 grudnia 2000. W III. kwartale 2001 uruchomiony zostanie moduł E-Obsługa serwisowa.