Termin stosowania nowej matrycy stawek podatku VAT przesunięto na 1 lipca 2020 r. – poinformowało Ministerstwo Finansów. Według pierwotnego planu zmiany miały obowiązywać od kwietnia br. Resort informuje, że chce zmniejszyć przedsiębiorcom obowiązki w trudnym okresie.

W związku z nową matrycą konieczna jest aktualizacja danych księgowych i magazynowych związanych z weryfikacją nowych symboli klasyfikacyjnych i nowych stawek VAT, zmiany w ewidencjonowaniu kas i in.  

Z powodu zmiany terminu do 30 czerwca 2020 r. nadal mają zastosowanie aktualne przepisy ustawy o VAT i przepisy wykonawcze do niej. Do celów opodatkowania VAT będzie wykorzystywana tak jak dotychczas Polska Klasyfikacja Wyrobów i Usług (PKWiU 2008). Ministerstwo zapewnia też, że wydane do 30 czerwca 2020 r. wiążące informacje stawkowe (WIS) będą zapewniały podatnikom ochronę dla czynności podlegających opodatkowaniu wykonywanych od 1 lipca 2020 r.