Andrzej Gdula złożył rezygnację z członkostwa w radzie nadzorczej Wasko. Od czerwca 2017 r. był jej wiceprzewodniczącym. Odszedł z dniem 30 grudnia br. Nie podał powodów.

Andrzej Gdula jest od lat związany z gliwicką grupą. W latach 2006 – 2009 był doradcą zarządu, a w 2006 r. wszedł do rady nadzorczej Wasko. Od 2013 r. był jej przewodniczącym, a następnie, od czerwca 2017 r. pełnił funkcję wiceprzewodniczącego. W listopadzie 2017 r. został członkiem rady nadzorczej COIG, spółki zależnej od Wasko.

Menedżer ma doświadczenie w pracy w administracji centralnej i sektorze publicznym. Pełnił funkcję dyrektora zespołu doradców w Kancelarii Prezydenta RP (w latach 1996-2005), dyrektora departamentu w Ministerstwie Polityki Społecznej (1993-1996), prezesa Fundacji Wschód – Zachód (1991 – 1993).

Zasiadał także w radach nadzorczych spółek: Bank Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych (1995), Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo (1997), Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych (1997- 2005), PHZ Cenzin (1998), Citi Bank Handlowy (2004).

Rada nadzorcza Wasko składa się obecnie z 5 osób: Zygmunt Łukaszyk (przewodniczący od czerwca 2018 r.), Krzysztof Gawlik, Michał Matusak, Jacek Węglarczyk i Marek Rokicki.

Po 3 kwartałach 2020 r. grupa Wasko wypracowała nieznacznie wyższe przychody (+0,8 proc.) niż w ub.r., w kwocie 267 mln zł. Natomiast zysk netto dla akcjonariuszy znacznie spadł, do 155 tys. zł z 4,6 mln zł.
W III kw. 2020 r. grupa odnotowała -1,46 mln zł straty netto przypisanej akcjonariuszom. Według zarządu wpływ na wynik miały odpisy, a zwłaszcza 2,4 mln zł odpisu w związku ze sporem z miastem Katowice dotyczącym zamówienia na ERP.