Kilka dni temu CBA poinformowało o zatrzymaniu prezesa Wasko, Wojciecha W., byłej wiceprezes Agencji Rozwoju Przemysłu, Patrycji i 4 innych osób. Wszystkim postawiono zarzuty wręczania i przyjmowania korzyści majątkowych. Jedna z zatrzymanych osób jest podejrzana o pranie brudnych pieniędzy. Warszawski sąd zdecydował o 60-dniowym areszcie dla szefa gliwickiej spółki.

„Odnosząc się do pojawiających się doniesień medialnych związanych z rzekomym wręczeniem przez Wasko S.A. byłej wiceprezes zarządu ARP S.A. korzyści majątkowych, zarząd Wasko S.A. oświadcza, iż zarzuty te nie znajdują odzwierciedlenia w stanie faktycznym.

Ponadto, zgodnie z wiedzą zarządu spółki, zarzut prania brudnych pieniędzy nie dotyczy w żadnym stopniu prezesa zarządu Wasko S.A.

Znając osobę prezesa firmy i prowadzoną przez niego działalność, zarząd spółki wyraża przekonanie, że postawione wobec niego zarzuty są nieuzasadnione” – stwierdza zarząd gliwickiej firmy w oświadczeniu przesłanym PAP. Zapewnia, że firma w ciągu prawie 30 lat swojej działalności zawsze kierowała się i kieruje najwyższymi standardami działalności gospodarczej, natomiast prezes jest osobą o nieposzlakowanej opinii.

 „Wszystkie projekty, kontrakty i usługi na rynku publicznym realizowane były i są w pełnej zgodzie z przepisami prawa.” – twierdzi zarząd.

Zarząd Wasko oświadczył także, że prowadzone postępowanie nie wpływa na bieżącą działalność i funkcjonowanie spółki, ani na jej sytuację finansową.

Integrator działa na rynku od 28 lat. Specjalizuje się w rozwiązaniach dla średnich i dużych przedsiębiorstw, głównie z sektora telekomunikacyjnego, paliwowego, energetycznego, finansowego i ochrony zdrowia, nauki i szkolnictwa wyższego, a także dla administracji rządowej i samorządowej. Spółka tworzy własne oprogramowanie. Obecnie w grupie kapitałowej Wasko zatrudnionych jest ponad 1,5 tys. osób. Grupa wypracowała w ub.r. ponad 450 mln zł przychodów.