Katarzyna Ekiert i Katarzyna Maksymowicz złożyły rezygnację z pełnionych funkcji w zarządzie Wasko ze skutkiem natychmiastowym 23 stycznia br. Obie weszły do zarządu spółki we wrześniu 2016 r.

W dniu 23 stycznia br. rada nadzorcza powołała w skład zarządu Wasko dwie nowe osoby: Włodzimierza Sosnowskiego i Rafała Stefanowskiego.  

Włodzimierz Sosnowski od ponad 10 lat jest dyrektorem warszawskiego oddziału gliwickiego integratora. Z grupą związał się w 1999 r. Zaczynał jako analityk systemów komputerowych, a w 2005 r. został zastępcą dyrektora departamentu sprzedaży.

Nowy członek zarządu Wasko ma wieloletnie doświadczenie w tworzeniu zespołów sprzedawców i zarządzaniu nimi, a także w zakresie kreowania i realizacji strategii sprzedaży oraz we współpracy z klientami w sektorze publicznym, telekomunikacji, przemyśle i transporcie. Odpowiadał za pozyskanie największych kontraktów spółki.

Rafał Stefanowski pełni funkcję członka zarządu i dyrektora handlowego. Z grupą Wasko jest związany od 2006 r. Najpierw pracował jako dyrektor projektu, a od 2008 r. kolejno zajmował stanowiska dyrektora sektora administracja, szefa departamentu sprzedaży, dyrektora oddziału Gliwice oraz dyrektora departamentu handlu zagranicznego. Jednocześnie w latach 2013 – 2018 był zastępcą dyrektora ds. sprzedaży w COIG – spółce z grupy Wasko.

Od 23 stycznia br. zarząd Wasko funkcjonuje w następującym składzie: Jarosław Zagórowski – prezes, członkowie zarządu: Tomasz Macalik, Michał Mental, Łukasz Mietła, Włodzimierz Sosnowski i Rafał Stefanowski.