Wasko poinformowało, że nabyło od dwóch spółek Nokia Solutions Networks 100 proc. udziałów w SPC-1. Jest to firma należąca do konsorcjum, które bierze udział w dużym przetargu PKP na budowę infrastruktury sieci GSM-R na liniach kolejowych. Wasko przejęło SPC-1, aby wziąć udział w tym postępowaniu.

Gliwicka spółka podaje, że wartość transakcji nabycia udziałów wyniosła 5 tys. zł, czyli była równa nominalnej wartości udziałów w SPC-1 sp. z o.o.