Passus w I kw. 2024 r. odnotował przychody w wysokości 9 mln zł, niższe o jedną trzecią niż rok wcześniej. W efekcie miał ujemny wynik EBIDTA (-1,8 mln zł) i operacyjny (-3,2 mln zł). Wynik netto wyniósł 2,7 mln zł, wobec -0,8 mln zł w analogicznym okresie 2023 r. Spółka specjalizująca się w cyberbezpieczeństwie wyjaśnia bilans początku roku sezonowością. Jak zauważa, obroty były praktycznie takie same jak w I kw. 2022 r. Poprawił się stan gotówki z ok. 8 mln do 12,8 mln zł, analizując rok do roku.

Typowa dla naszej branży sezonowość tym razem dała się odczuć nieco mocniej niż w poprzednich okresach” podkreśla Tadeusz Dudek, prezes Passusa.

Jak informuje, zakończone zostały wydatki inwestycyjne w spółkę zależną Sycope (wyniosły w sumie kilkanaście mln złotych), produkującą oprogramowanie do monitoringu i ochrony sieci.