Pierwsza przejmowana firma – francuski startup Trustelem – tworzy oprogramowanie Identity as a Service (IDaaS), które integruje funkcje zarządzania dostępem i kontroli aplikacji, mechanizm Single Sign-On (SSO) oraz uwierzytelnianie wieloskładnikowe (MFA). Według Gartnera do 2022 r. 40 proc. dużych i średnich przedsiębiorstw będzie korzystać z rozwiązań IDaaS, aby zaspokoić swoje rosnące potrzeby w zakresie zarządzania tożsamością i dostępem (obecnie to zaledwie 5 proc.). Jak twierdzi Wallix, rozwiązanie Trustelem umożliwia łatwe połączenie z systemem IT klienta  i dostosowywanie do jego potrzeb, nie wymagając przy tym skomplikowanego procesu integracji.

Drugi nabytek – hiszpańska firma Simarks – to specjalista z obszaru Privilege Elevation and Delegation Management (PEDM). Rozwiązania PEDM umożliwiają wdrożenie reguł bezpieczeństwa zwiększających kontrolę nad działaniami użytkowników końcowych i administratorów, co chroni system informatyczny przed błędami i złośliwymi działaniami, w tym atakami ransomware i innego malware. Jak informuje Wallix, łatwe do wdrożenia w dużych środowiskach IT oprogramowanie Simarks rozszerza funkcje ochrony PAM, ograniczając ryzyko użycia stacji roboczych jako nośnika cyberzagrożeń w rodzaju Wannacry, Petya czy NotPetya.

Wallix to dostawca rozwiązania PAM (Privileged Access Management). Zarządzania dostępem uprzywilejowanym jest uznawane przez Gartnera za jeden z priorytetów w zapewnianiu cyberbezpieczeństwa w firmach.