Według informacji DGP, resort rozważa wprowadzenie zmian w prawie, które umożliwią przesyłanie faktur e-mailem, jednak na uproszczenie przepisów raczej nie ma co liczyć w tym roku. Otóż Ministerstwo Finansów zamierza poczekać na nową unijną dyrektywę VAT (2006/112/WE). Jej projekt jest już gotowy. Komisja Europejska zamierza ujednolicić przepisy, tak aby każda firma w Unii Europejskiej mogła przesyłać fakturę e-mailem bez potwierdzenia podpisem elektronicznym i systemu EDI. Wdrożenie dyrektywy otworzyłoby drogę do zmian w polskim prawie. Obecnie można wystawiać tylko e-faktury opatrzone podpisem elektronicznym z kwalifikowanym certyfikatem. Jeśli kontrahenci nie posługują się e-podpisem, dokumenty muszą być przekazywane i przechowywane na papierze. Polskie firmy od dawna domagają się zmiany tych zasad. Na Facebooku ok. 1,5 tys. przedsiębiorców protestuje przeciwko obowiązkowi wysyłania dokumentów księgowych tylko z certyfikowanym podpisem.