Większość polskich MŚP nie ma w zespole fachowców IT. Tylko niespełna 8 proc. małych firm i 30 proc. średnich zatrudnia pracowników o specjalistycznych kompetencjach cyfrowych. Dla porównania w dużych firmach odsetek ten wynosi ponad 73 proc. – według PARP, który przytacza dane GUS za 2018 r. Średnio jedynie 13,2 proc. polskich przedsiębiorstw różnej wielkości ma własne działy IT lub zatrudnia choćby jednego specjalistę w tym obszarze.

W 2018 r. w porównaniu z poprzednim rokiem nieznacznie wzrósł jednak odsetek firm, które zatrudniały lub próbowały zatrudnić pracowników na stanowiska wymagające specjalistycznych umiejętności ICT – o 0,9 punkta procentowego. W MŚP wzrost wyniósł 0,8 p. proc.

Dane pochodzą z "Raportu o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce 2019", opracowanego przez PARP.