Aż 86 proc. ankietowanych prezesów polskich firm uważa, że strategiczne decyzje powinny być podejmowane odgórnie. Tylko 14 proc. ufa swoim zespołom, iż są w stanie podejmować trafne wybory i z powodzeniem je realizować.

Tymczasem niemal połowa prezesów firm zagranicznych (46 proc.) wierzy pod tym względem w umiejętności swoich zespołów – wynika z badania EY.

Jest też inna istotna różnica: trzy czwarte polskich CEO (74 proc.) chętniej wynagradza poszczególne osoby za wkład w realizację strategii niż całe zespoły. W zagranicznych firmach proporcje pomiędzy tymi zachowaniami są równe (50 proc. do 50 proc.).

Globalnie przeciętnie tylko 54 proc. prezesów wierzy w sukces odgórnie realizowanej strategii. 

Polscy prezesi wolą zagranicznych doradców niż własne zespoły

Jedynie 24 proc. prezesów polskich badanych firm uważa, że posiada wystarczająco dobry zespół, by powierzyć mu wdrożenie strategii w firmie.

Aż trzy czwarte ankietowanych zadeklarowało, że chętnie korzysta z pomocy zewnętrznych doradców, aby założenia strategiczne były szybciej wprowadzane w życie.

Również tutaj widać dużą różnicę w porównaniu ze światem: rozkład głosów zarządzających firmami wierzących w umiejętności własnych pracowników i skłonnych korzystać z pomocy zewnętrznych doradców, globalnie dzieli się niemal po połowie (53 proc. do 47 proc.).

Ręczne sterowanie może ściągnąć na firmę problemy

„Z naszego badania widać wyraźnie, że polscy top menedżerowie wciąż tkwią w epoce, w której królowało ręczne starowanie firmą i  mają opory przed większym delegowaniem decyzyjności na pracowników niższych szczebli” – mówi Arkadiusz Gęsicki, partner odpowiedzialny za działalność EY-Parthenon w Polsce i krajach bałtyckich.

„Tego typu myślenie może okazać się obciążeniem zarządów polskich firm w kryzysie, coraz wyraźniej rysującym się na gospodarczym horyzoncie, gdy o losach firmy może zdecydować elastyczność w radzeniu sobie z problemami” – dodaje ekspert.

Szefowie nie wierzą pracownikom, ale… chcą żeby oni im zaufali

Paradoksalnie, jednym z większych wyzwań, które widzą przed sobą polscy CEO w realizacji strategii jest zdobycie przywiązania pracowników (17 proc.) i jest to problem numer dwa, zaraz po szybkim i efektywnym wykorzystaniu danych do śledzenia rozwoju firmy.

Polscy pracodawcy mają jeszcze poważną lekcję do odrobienia w zakresie zarządzania pracownikami. Wiadomo, że bardziej zaangażowani i skuteczni są pracownicy, którym powierza się odpowiedzialność za losy firmy i możliwość realizacji własnych rozwiązań. Krajowi CEO już wiedzą, że zaangażowanie jest potrzebne. Nie potrafią tego jednak przełożyć na atmosferę zaufania w firmie i rozdzielenie władzy pomiędzy pracowników młodszych rangą” – zauważa Arkadiusz Gęsicki.

Międzynarodowi liderzy stawiają na otwartość

Prezesi wskazują też cechy lidera potrzebne, aby odnieść sukces. Zarówno w Polsce i jak globalnie najważniejsze są wizja i determinacja (odpowiednio 24 proc. i 25 proc. respondentów).

Pewne różnice pojawiają się na dalszych miejscach; polscy liderzy stawiają bardziej na inteligencję emocjonalną (20 proc.) i wytrwałość (16 proc.), a międzynarodowi – wysoko cenią otwartość i przejrzystość (16 proc.), co oznacza również zaproszenie do współpracy w zespołach.

Cel nr 1: ESG

Prezesi pytani na pytani o kluczowe zagadnienia dla nich i dla ich firm, w globalnym badaniu wskazali na trzech najwyższych miejscach kwestie związane ze zrównoważonym rozwojem. Wymienili poprawę wpływu firmy na środowisko (21 proc. wskazań), nacisk na różnorodność (15 proc. odpowiedzi) i ochronę klimatu (13 proc.).

Polscy prezesi chcą poprawić zarządzanie

W Polsce również celem liderów numer jeden jest poprawa wpływu firmy na środowisko (26 proc.), ale na kolejnym miejscu wymieniono zarządzania w firmie (18 proc.), co zdaje się potwierdzać tezę o tym, jak dużo lokalne przedsiębiorstwa mają do zrobienia w tej ostatniej kwestii.

Będzie rosła rola IT

Obok ESG coraz bardziej istotną kwestią w zarządzaniu staje się technologia – prezesi jasno wskazują, że jednym z najważniejszych wyzwań przed nimi stojących jest efektywne zastosowanie nowych technologii w zarządzaniu. „Od tej drogi nie ma odwrotu” – mówi Arkadiusz Gęsicki.

Badanie EY „CEO Outlook Survey 2022” jest częścią serii CEO Imperative. Pytano szefów firm z 13 sektorów w 45 krajach w okresie listopad-grudzień 2021. Ankieta w Polsce objęła 50 prezesów dużych firm.