Wykorzystanie sztucznej inteligencji w ochronie zdrowia budzi mniej obaw niż w innych branżach – wynika z badania firmy SAS. Respondenci najbardziej entuzjastycznie wypowiadali się na temat zastosowania sztucznej inteligencji w medycynie. Więcej obaw wiązało się z implementacją tej technologii w bankowości i handlu detalicznym. Największe obawy budzi generalnie perspektywa braku interakcji międzyludzkich. Jako kolejne zagrożenie wymieniana jest utrata prywatności.

47 proc. badanych stwierdziło, że czułoby się komfortowo w asyście sztucznej inteligencji nawet podczas operacji. Co ciekawe, większe zaufanie do inteligentnych maszyn na sali operacyjnej wykazali starsi respondenci (ponad połowa osób w wieku powyżej 40 lat), podczas gdy młodsi ankietowani byli bardziej sceptyczni (40 proc.). Sześć na dziesięć osób byłoby w stanie zaakceptować wykorzystanie danych pochodzących z urządzeń wearables do przygotowywania zaleceń medycznych.

Ograniczone zaufanie mieliby uczestnicy badania do wykorzystania technologii AI w kontaktach z klientami w finansach i bankowości. Jedyny wyjątek to monitoring pod kątem oszustw i innych potencjalnych zagrożeń. Wykorzystanie sztucznej inteligencji do automatyzacji tych procesów akceptuje 59 proc. respondentów. Ankietowani byli najmniej przychylni wdrożeniom sztucznej inteligencji na potrzeby udzielania rekomendacji dotyczących zarządzania kartami kredytowymi.

Największy sceptycyzm odnotowano w przypadku zastosowania sztucznej inteligencji w handlu detalicznym. 44 proc. respondentów byłoby skłonnych udostępnić informacje o swojej lokalizacji w celu spersonalizowania procesu zakupów, a tylko 36 proc. chciałoby dokonywać zakupów przy użyciu smartfonów, bez obecności kasjerów.

 – Brak zrozumienia, czym jest sztuczna inteligencja stanowi główną przyczynę obaw związanych z jej wykorzystaniem. Konsumenci entuzjastycznie podchodzą do idei inteligentnych maszyn pod warunkiem, że są one wykorzystywane dla dobra ogółu. Pozytywne podejście do implementacji AI w ochronie zdrowia świadczy o tym, że oczekujemy namacalnych korzyści wynikających z zastosowania tej technologii  – podsumował wyniki badania David Tareen, menedżer ds. marketingu AI w SAS.