Sprzedaż produktów cyberbezpieczeństwa typu oprogramowanie jako usługa (SaaS) wyróżniała się plus w europejskiej dystrybucji w pierwszych trzech miesiącach 2021 r. – według danych Contextu. Wzrosła o prawie 11 proc. rok do roku.

W tym samym czasie sprzedaż zabezpieczeń punktów końcowych w kanale sprzedaży spadła o -21 proc., a zabezpieczeń sieciowych o -12 proc.

SaaS dla domowych biur

Ta tendencja może wynikać z rozwoju home office – uważa Context. Firmy inwestują w SaaS, aby zapewnić ochronę swoim zdalnym pracownikom i rozproszonym urządzeniom.

Z drugiej strony widać już ożywienie w tradycyjnych biznesach – przychody z bezpieczeństwa sieci i punktów końcowych wzrosły na początku kwietnia, według najnowszych danych z Contextu.

Rynek IT security w dystrybucji w dołku
W sumie obroty na produktach bezpieczeństwa w kanale sprzedaży w Europie zmniejszyły się. Otóż pięć największych rynków na kontynencie przez większość I kw. 2021 r. pozostawało poniżej przeciętnego miesięcznego poziomu sprzedaży w 2019 r.

Co ma największe wzięcie w chmurze

W obszarze zabezpieczeń w modelu chmurowym, jakie rozchodzą się poprzez dystrybutorów, największy wzrost rok do roku dotyczy DLP.

Oto segmenty SaaS w obszarze bezpieczeństwa IT z największym wzrostem przychodów w dystrybucji w I kw. 2021 r.
zapobieganie utracie danych – DLP (+138 proc. r/r)
zarządzania kontrolą (+98 proc.)
bezpieczeństwo poczty e-mail (+27 proc.)
bezpieczeństwa sieci (+20 proc.)

Większy popyt niż przed pandemią

Oprócz bezpieczeństwa poczty (-22 proc.) wszystkie te segmenty odnotowały również imponujący wzrost w porównaniu z I kw. 2019 r., który charakteryzował się wyższą bazą przychodów.

W przypadku zarządzania kontrolą, poprawa wobec I kw. 2019 r. wyniosła aż 316 proc. Bezpieczeństwo sieci było 68 proc. na plusie, a zapobieganie utracie danych 67 proc.

Więcej kontroli jako SaaS

Jako jeden z największych segmentów, zarządzanie kontrolą nabiera imponującego tempa wzrostu na rynku zabezpieczeń SaaS.

„Rozwój zarządzania kontrolą można postrzegać w kontekście przejścia do masowej pracy zdalnej oraz inwestycji przedsiębiorstw w ofertę infrastruktury jako usługi (IaaS) i platformy jako usługi (Paas)” – wyjaśnia Joe Turner, menedżer ds. badań i rozwoju biznesowego Contextu.

„Prawdopodobnie będą kontynuowane inwestycje we wszystkich obszarach cyberbezpieczeństwa, biorąc pod uwagę eskalację zagrożeń, zwłaszcza ransomware atakującego jednostki opieki zdrowotnej i instytucje publiczne, które są już przytłoczone obciążeniami wynikającymi z Covid-19” – uważa ekspert.

Popyt na bezpieczeństwo w chmurze rośnie wszędzie
„W ciągu ostatnich 12 miesięcy zaobserwowaliśmy duży wzrost popytu na cyberbezpieczeństwo w modelu SaaS we wszystkich branżach” – twierdzi James Munroe, dyrektor ds. dystrybucji w Wielkiej Brytanii w Trend Micro.

Dziesięciokrotne przyspieszenie SaaS
„Potrzeba platformy SaaS, która wykrywa zagrożenia i pozwala na lepszą widoczność i elastyczność, wraz ze swobodą, jaką zapewniają modele oparte na konsumpcji, już wcześniej była silna. Pandemia i zmiany w sposobie pracy przyspieszyły to dziesięciokrotnie” – utrzymuje dyrektor.