W 2020 r. 25,2 proc. polskich przedsiębiorstw zatrudniało specjalistów ICT – ustalił GUS. W 2019 r. odsetek ten wynosił 23,5 proc. W czasach zarazy, która jak zgodnie twierdzą analitycy wymusza przyspieszoną cyfryzację biznesów, progres nie jest więc imponujący.

Z drugiej strony luka kadrowa wskazuje na potencjał usługowego IT w różnej formie, dostarczanego przez zewnętrzne specjalizowane podmioty.

Im większa firma, tym wyższy jest odsetek przedsiębiorstw, w których pracują fachowcy ICT.

Najmniej jest ich jak zwykle w małych firmach (tj. liczących 10-49 osób). W tym roku jedynie 19,1 proc. z nich zatrudnia specjalistę ICT. To o 1,1 pkt więcej niż w ub.r.

Przyspieszenie w średnich firmach

Największy postęp widać natomiast w średnich przedsiębiorstwach (50 – 249 pracujących). W 2020 r. 45,4 proc. z nich zatrudniało fachowca ICT. W 2019 r. ten odsetek wynosił 40,2 proc.

Z kolei w dużych podmiotach (250 pracowników i więcej) zdecydowana większość – 83,3 proc. – ma w zespołach specjalistów lub częściej całe działy IT. To także więcej niż w 2019 r. (81,2 proc.).

Dane pochodzą z raportu Głównego Urzędu Statystycznego „Społeczeństwo informacyjne w Polsce w 2020 r.”