Globalne wydatki na cyberbezpieczeństwo (w tym produkty i usługi dla przedsiębiorstw) zwiększą się o 13,2 proc. w 2023 r. – przewiduje Canalys.

W związku z tym są dwie wiadomości, zła i nieco lepsza.

Pierwsza jest taka, że nakłady w br. będą niewystarczające do odwrócenia fali zagrożeń po latach chronicznego niedoinwestowania cyberochrony w organizacjach.

Druga i istotna dla integratorów i resellerów mówi o tym, że wydatki na cyberbezpieczeństwo w 2023 r. pozostaną kluczowym sektorem wzrostu dla partnerów dystrybucyjnych.

W tym roku ponad 90 proc. całkowitych wydatków na produkty i usługi w zakresie cyberbezpieczeństwa będzie przechodzić przez partnerów – przewiduje Canalys.

Według prognozy całkowite wydatki w 2023 r. wyniosą 223,8 mld dol. (w najbardziej optymistycznym scenariuszu), przy czym wzrost z usług będzie przewyższał przychody z produktów.

Presja na budżety ograniczy projekty

Cyberbezpieczeństwo pozostanie wysoko na liście priorytetów inwestycyjnych organizacji, jednak zdaniem Canalysa w tym roku nie wszystkie planowane projekty zostaną zatwierdzone. Powodem jest presja w firmach na kontrolę wydatków i koncentrację tylko na najpilniejszych potrzebach.

Wydatki jednostek publicznych i dużych firm na cyberbezpieczeństwo wzrosną w 2023 r., jednak inwestycje mniejszych przedsiębiorstw będą ograniczane wraz z pogorszeniem się warunków ekonomicznych – uważa Canalys.

Nowe zagrożenia zwiększą możliwości partnerów

Ransomware pozostaje największym zagrożeniem, jednak nadużywanie modeli sztucznej inteligencji, takich jak ChatGPT, podniesie ryzyko do nowego poziomu w 2023 r.

Umożliwi to i przyspieszy tworzenie szkodliwego kodu na skalę przemysłową przez większą liczbę cyberprzestępców. a także zwiększy częstotliwość i zasięg ataków. Organizacje nie mogą sobie pozwolić na ograniczenie wydatków, ponieważ naraża je to jeszcze bardziej na niebezpieczeństwo. Będą musiały ściślej współpracować z partnerami dystrybucyjnymi, aby dokonywać mądrzejszych inwestycji” – uważa Matthew Ball, główny analityk w Canalys.

Usługi to dwie trzecie rynku

Przewiduje się, że wydatki na usługi w zakresie cyberbezpieczeństwa (konsulting, outsourcing, wdrożenia, integracja, utrzymanie, usługi zarządzane) wzrosną o 14,1 proc., do 144,3 mld dol. w 2023 r., czyli będą stanowić blisko dwie trzecie światowego rynku cyberbezpieczeństwa w 2023 r.

Organizacje będą nadal przekształcać swoje strategie cyberbezpieczeństwa, aby zwiększyć odporność w tym roku. Głównym tematem będzie wdrożenie architektur zero trust w celu wyeliminowania luk, które z powodzeniem wykorzystywano w ciągu ostatnich trzech lat” – twierdzi Srikara Upadhyaya, analityk ds. badań w Canalys.

Spowoduje to zwiększenie zaangażowania konsultantów partnerów dystrybucyjnych, a także stworzy możliwości związane z wdrożeniami i integracją wielu produktów różnych dostawców, przy jednoczesnym zmniejszeniu złożoności dzięki usługom zarządzanym.

Wydłuży się cykl sprzedaży produktów

Dostawy produktów (do ochrony punktów końcowych, sieci, poczty, zarządzania tożsamością i dostępem oraz do analizy podatności) pójdą w górę o 11,7 proc. do 79,5 mld dol. w 2023 r.

Oznacza to, że dynamika będzie niższa wobec poziomów z 2022 r., kiedy to organizacje zwiększyły wydatki na modernizację zabezpieczeń i dodały nowe możliwości, zwłaszcza w obszarze chmury, IoT/OT i ochrony tożsamości.

Wielkość transakcji będzie nadal rosła w 2023 r., jednak wydłuży się cykl sprzedaży, ponieważ decyzje w firmach będą wymagały dodatkowych poziomów akceptacji.

Dla partnerów ważniejsze w br. stanie się przedstawienie klientom oceny ryzyka i wykazanie zwrotu z inwestycji.