Usługi dostawcy prądu sprzedają specjalnie przeszkoleni konsultanci sieci. Klienci Vobisu, którzy podpiszą umowę z Energetycznym Centrum mają otrzymywać gwarancję niezmiennej ceny przez cały okres trwania umowy.