Przychody ViDiS-u w II poł. 2015 r. wyniosły 28,79 mln zł, o 6,3 proc. (ok. 1,9 mln zł) mniej niż rok wcześniej. Zysk netto spadł o 11,1 proc. do 2,11 mln zł. Zysk operacyjny zmniejszył się z 3,45 mln zł do 2,64 mln zł. Zarząd tłumaczy spadki mniejszymi zakupami ze strony sektora publicznego, a zwłaszcza edukacji, w związku z wygaśnięciem programów finansowanych w ramach poprzedniej perspektywy finansowej (2007 – 2013).

Lepszy był IV kw. ub.r. – przychody grupy wyniosły 18,86 mln zł, o ok. 600 tys. zł więcej niż rok wcześniej. Zysk netto wzrósł o 21 proc., do 1,89 mln zł.

Zgodnie z prognozą w całym roku finansowym 2015/2016, który zakończy się 30 czerwca br., przychody netto ViDiS-u ze sprzedaży mają wynieść 46 mln zł, a zysk netto – 972 tys. zł. Oznacza to, że mimo spadku w porównaniu z poprzednim rokiem, prognozę zysku netto spółka przekroczyła o 117 proc., realizując 62,6 proc. rocznych przychodów.

ViDiS deklaruje, że w tym roku zamierza umacniać się na rynku lidera produktów interaktywnych w Polsce. W planach jest rozwój marki Avtek oraz nowej marki Defenzo, wprowadzonej do oferty w końcu ub.r. VAD planuje także wzrost eksportu, głównie dzięki markom własnym. Zamierza umacniać się także na polskim rynku produktów biurowych (generują 16 proc. przychodów spółki).