Einstein to platforma STEM (Science, Technology, Engineering and Mathematics) dla szkół podstawowych i liceów. Obejmuje urządzenia, oprogramowanie, szkolenia dla nauczycieli oraz podręczniki. Einstein pomaga w prowadzeniu zajęć z zakresu przedmiotów ścisłych, jak biologia, chemia, fizyka i matematyka. Pozwala na przeprowadzanie doświadczeń i eksperymentów oraz analizę danych. 

ViDiS zauważa, że w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych (RPO) 2014-2020 poszczególnych województw są przewidziane środki  na przedsięwzięcia z zakresu wyposażenia w nowoczesny sprzęt i materiały dydaktyczne pracowni, zwłaszcza matematyczno-przyrodniczych i cyfrowych. Platforma einstein zdaniem dystrybutora wpisuje się w te założenia.

– Szkoły oczekują kompletnych rozwiązań, umożliwiających wprowadzanie innowacyjnych i atrakcyjnych dla uczniów metod nauczania – przekonuje Marcin Stefanow, marketing manager ViDiS-u.   

Najmniejsze samodzielne urządzenie tzw. data logger z czujnikami to einstein Mate kosztuje 599 zł brutto (cena sugerowana).