Piątek 6 grudnia był ostatnim dniem na warszawskiej giełdzie dla Vicis Investments (do lipca br. ABC Data SA). Zgodnie z uchwałą zarządu giełdy papiery spółki – na jej wniosek – zostały wykluczone z obrotu. Vicis po sprzedaży przedsiębiorstwa ABC Daty i jego podmiotów zależnych na rzecz Also Holding nie może prowadzić działalności takiej jak dawna ABC Data albo konkurencyjnej. Spółkę kontroluje MCI Venture.

Za III kw. br. Vicis raportował 39 mln zł przychodów i 13,8 mln zł straty netto.

Vicis poinformował, że w listopadzie br. warszawski sąd gospodarczy zamknął sprawę sięgającą czasu przygotowań ABC Daty do przejęcia przez Also. Mianowicie umorzył postępowanie w sprawie powództwa OFE PZU "Złota Jesień" przeciwko ABC Dacie. Fundusz był jednym z akcjonariuszy ABC Daty i sprzeciwiał się uchwale zgromadzenia akcjonariuszy podjętej w lutym 2019 r., wyrażającej zgodę na sprzedaż przedsiębiorstwa. Wniósł pozew o uchylenie uchwały i udzielonego zabezpieczenia, w sytuacji, gdy w wezwaniu na akcje spółki oferowano 1,30 zł za papier. Zablokowanie realizacji uchwał mogło to opóźnić proces zmian właścicielskich. Stawkę w wezwaniu podniesiono jednak do 1,44 zł. Ostatecznie przedsiębiorstwo ABC Daty wraz z udziałami w spółkach zależnych zostało sprzedane za 147,6 mln zł. ABC Data Marketing została przejęta za 35 mln zł.