Kolejna konferencja z cyklu Forum Ochrony Rozwiązań Teleinformatycznych i Biznesu (FORTiB) odbędzie się 27 i 28 listopada w Osieku koło Oświęcimia.  Będzie poświęcona zagadnieniu zapewnienia ochrony danych osobowych zgodnie z wymogami RODO, czyli unijnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych, które wejdzie w życie 25 maja 2018 r. Zaproszeni eksperci wskażą obszary IT wymagające dostosowania do zapisów rozporządzenia oraz przedstawią technologie i rozwiązania umożliwiające zachowanie zgodności z RODO.  

Jak dotąd na spotkanie zarejestrowało się blisko 50 uczestników.

Dla Czytelników CRN Polska jest 10 bezpłatnych miejsc na konferencję.

Aby skorzystać z tej oferty, należy przy rejestracji pod formularzem z danymi osobowymi wybrać „zaproszenie z kodem specjalnym” i wpisać kod: CRN.

O rejestracji decyduje kolejność zgłoszeń.

Informacje o FORTiB w Osieku oraz link do formularza rejestracyjnego znajdziecie na stronie www.fortib.pl.