Z edukacyjnych programów komputerowych Young Digital Planet, które stanowią kompletne materiały przeznaczone do nauczania najważniejszych przedmiotów w szkołach podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, można korzystać na dowolnych tablicach interaktywnych.
Edurom to seria edukacyjnych programów komputerowych, stanowiących istotne uzupełnienie wiedzy z podręczników. Oprócz zawartości merytorycznej, programy zawierają całą gamę multimedialnych elementów wspomagających przyswajanie i utrwalanie wiedzy, takie jak zdjęcia, trójwymiarowe animacje, filmy wideo, symulacje oraz wiele ćwiczeń interaktywnych.
Z kolei pakiety interaktywnych materiałów edukacyjnych dla nauczycieli są dostępne w ramach portalu Nauczyciel.pl. Zainteresowani znajdą tu szereg pomocnych materiałów do prowadzenia lekcji – nie tylko bazę pomysłów, ale też komplet materiałów multimedialnych (m.in. fotografie, filmy wideo, animacje).