Guardicore to producent rozwiązań bezpieczeństwa dla centrów danych, środowisk chmurowych i hybrydowych. Skupia się na ochronie krytycznych zasobów organizacji, wykorzystując mechanizmy mikrosegmentacji. Zastosowane algorytmy mają minimalizować powierzchnię ataku. Producent dostarcza narzędzia do wizualizacji przepływów w środowiskach zwirtualizowanych, jak również wykrywania naruszeń oraz reagowania na incydenty.

– Wiele organizacji skupia się w dużej mierze na zapewnieniu ochrony na linii „północ–południe”, dostrzegając niebezpieczeństwa pochodzące głównie z zewnątrz organizacji. Jednak równie istotny jest wgląd w czasie rzeczywistym, jak i analiza historyczna ruchu „wschód-zachód”, która pozwala na szybkie rozpoznanie, analizę i eliminację wielu niedostrzeganych dotąd zagrożeń. Sporym wyzwaniem pozostaje też zapewnienie bezpieczeństwa dla środowisk wirtualnych oraz chmury i właśnie w rozwiązaniu tych problemów pomagają technologie oferowane przez izraelskiego producenta – komentuje Damian Kozłowski, Product Manager marki Guardicore w Veracompie.